Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb
Class
Teacher
Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb 8.A
0
7:00 - 7:45
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
10
16:05 - 16:50
Mon 15/4
Nj1
Jaz3
Nj2
Blas
Nj2
F,Ch
Nj2
Reza
Mat2
M
Dove
F,Ch
Fy
Macy
Zeme
Z
Bure
Čj-1
Cj
Kolo
Čj-1
Inf
Jans
Tue 16/4
Aj1
Inf
Aj
Glaz
Aj2
Jaz2
Aj
Zavo
Čj-1
Cj
Kova
Mat2
M
Dove
D,Př
Hono
Vv
Vv
Kova
Vv
Vv
Kova
Wed 17/4
F,Ch
Ch
Reza
D,Př
D
Hono
Aj1
Inf
Aj
Glaz
Aj2
Jaz2
Aj
Zavo
F,Ch
Fy
Macy
Chl
Mat2
M
Dove
Dív
Tělo
Tv
Bure
Dív
Mat2
M
Dove
Chl
Tělo
Tv
Veto
Thu 18/4
Zeme
Z
Bure
Čj-1
Cj
Kolo
Mat2
M
Dove
Mat2
M
Dove
Nj1
Jaz3
Nj2
Blas
Nj2
F,Ch
Nj2
Reza
Zeme
Vko
Bure
Fri 19/4
Čj-1
Cj
Jaro
D,Př
D
Hono
Chl
Inf
Inf
Jans
Dív
Tělo
Tv
Bure
Dív
Inf
Inf
Glaz
Chl
Tělo
Tv
Veto
Aj1
Inf
Aj
Glaz
Aj2
Jaz2
Aj
Zavo
D,Př
Hono
Powered by